กรอกข้อมูลขอรับรายละเอียดงานฟรี !!

 

Mr.Peter Drucker
World Maketing Specialist

     Peter Drucker ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกและเป็นกูรูทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง โดยหลักการของ Peter Drucker ในการเลือกธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ได้บอกว่าจะใช้ได้อีกไม่ต่ำกว่า 100 ปี Peter Druck ได้กล่าวไว้ว่าธุรกิจที่ดีต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง 7 อย่าง
1. บริษัท Company : บริษัทต้องมีความมั้นคง แข็งแรง และด้านการเงินต้องมั่นคง 
2. สินค้า Product : สินค้าต้องมีคุณภาพยอดเยี่ยม
3. แผนรายได้ Plan : แผนรายได้ต้องยุติธรรม และมีรายได้ที่คุ้มค่า
4. แนวโน้มการตลาด Trend : สินค้าต้องเป็นที่ต้องการในอนาคต และปัจจุบัน
5. จังหวะเวลา Timing : ช่วงเวลาต้องอยู่ในช่วงเริ่มต้นไม่นาน และอยู่ในช่วงการเจริญเติบโต
6. ทีมงาน Team : ต้องมีทีมที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้จริง มีรูปแบบการตลาดที่เป้นเอกลักษณ์ และน่าสนใจ
7. ผู้บริหาร Management : ต้องมีวิสัยทัศน์ มีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพ ผู้บริหารงานต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในด้านธุรกิจ

เราจะไม่ปล่อยมือคุณ....จนกว่าคุณจะปล่อยมือเรา !! 

 
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola